“Ngày Về”

Lê Vũ Music

16570867542_4791807833_z

“Tung cánh chim tìm về tổ ầm…”   Ai trong lứa tuổi chúng ta mà không biết đến nhạc phẩm này trong chương trình Nhạc Chiêu Hồi trên làn sóng phát thanh ngày xưa ở Sài Gòn.  Thậm chí ngay chính LV cũng không nhớ tên chính của bài cũng như tác giả mà cứ gọi là bài “Chiêu Hồi”!  Sau này nghe lại mới thấy là nhạc sĩ Hoàng Giác đã để lại cho đời sau một kiệt tác.  “Ngày Về” có âm điệu dễ nghe, dễ nhớ, dễ cảm, mang đầy tính lãng mạn của dòng nhạc tiền chiến ngày nào.  Trải qua bao năm tháng nhạc phẩm này vẫn đủ sức mang đến cho người nghe tâm tình hoài hương ray rứt không nguôi.  Trong hòa âm cho “Ngày Về”, Lê Vũ xử dụng những nhạc khí cổ điển cho giao hưởng như orchestral harp, french horn…

View original post 68 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s