38 minutes agoGroup

Ang malaking pag kakaiba ng gubyerno ng Diyos sa gubyerno ni satanas

Ang mga piniling mga lider sa gubyerno ng Diyos ay maglilingkod at tapat sa kanilang gawain sa kanilang pamamahala…..

Ang gubyerno ni satanas ay sila ang gustong paglingkuran at hindi sila tapat sa kanilang gawain dahil mga tamad sila at ayaw magpakapagod sa kanilang pamamahala……..