38 minutes agoGroup

Ang malaking pag kakaiba ng gubyerno ng Diyos sa gubyerno ni satanas

Ang mga piniling mga lider sa gubyerno ng Diyos ay maglilingkod at tapat sa kanilang gawain sa kanilang pamamahala…..

Ang gubyerno ni satanas ay sila ang gustong paglingkuran at hindi sila tapat sa kanilang gawain dahil mga tamad sila at ayaw magpakapagod sa kanilang pamamahala……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s